Arkiv

SeniorNets föreläsning om lösenord och döstädning drog fullt hus i Stadsbiblioteket i Växjö

Kent-Inge Henrixon och Hans-Peter Aineskog

Föreläsare var Kent-Inge Henrixon och Hans-Peter Aineskog från Seniornet. Det gavs exempel på hur snabbt korta lösenord kan knäckas vilket gav många tankeställare. Det kan handla om minuter. Rekommendationen var en lång struntmening utan mellanslag typ: engangdrackjagolpatorget, 24 tecken som tar en hacker mer än 100 år att knäcka. Vi fick också se hur lösenordshanterare fungerar.

Här är de bilder som föredragshållarna visade under föreläsningen. Klicka/tryck här.

2023-03-31 Janerik Sundh

 


Många fördelar med digitala verktyg i vården, men inte för alla

E-hälsa för äldre var rubriken för SeniorNets senaste föreläsning på Stadsbiblioteket i Växjö. Ämnet lockade drygt 90 besökare. Föreläsare var universitetslektorerna Lina Nilsson och Dino Viscovi samt verksamhetschefen för tre vårdcentraler inom region Kronoberg, Anna Nidov.

Digitaliseringen erbjuder många möjligheter till effektivisering, så även inom vården. Många av oss har väl loggat in på 1177 för att boka tid eller kolla den egna journalen och självklart är detta till nytta både för oss medborgare och för vården. Ökad delaktighet är en av de stora fördelarna men att överföra information digitalt kräver noggranna överväganden vad gäller säkerhet, integritet och etik.

Det pågår många projekt både nationellt och lokalt för att utveckla lösningar där digitalisering kan vara till nytta, bl a kommer appen 1177 att byggas ut. Vårdcentralen Teleborg kallar sig nu för en ”digifysisk vårdcentral” och har utvecklat den egna appen Min vård Kronoberg. Genom att slussa vårdsökande som är bekväma med, och t o m föredrar, digital kommunikation med vården till appen frigörs mer tid för de många vårdsökande och patienter som inte alls använder digitala verktyg. Bland personer 65+ är det mer än 20 procent som inte använder digitala verktyg fick vi veta. Viktigt då att all utveckling av digitalisering sker med särskild hänsyn också till denna stora grupp användare.

Och, betonade Dino Discovi, för alla äldre innebär det här att ständigt lärande blir alltmer nödvändigt.

Och ständigt lärande, det stämmer väl med ambitionen hos SeniorNet Växjö. Så välkommen till våra studiecirklar, IT-träffar och föreläsningar. Och hittar du inte vad du söker här på hemsidan så hör av dig med dina önskemål.

2023-03-02 Gunilla Johnsson