Årsmöte

Styrelsemöte 2023-03-15

Nytt verksamhetsår 

Bo Skandevall avtackar Ann Sofi Colliander, Christer Estberg och Harald Leandersson

Tre ”trotjänare” avtackades när SeniorNet Växjö höll sitt årsmöte 15 mars. På bilden avtackar Bo Skandevall Ann Sofie Colliander, Christer Estberg och Harald Leandersson. De har alla bidragit i föreningen, inte bara i styrelsen utan också som handledare i studiecirklar och IT-träffar och i andra aktiviteter, Harald Leandersson också som kassör. Alla tre kommer, vilket vi är mycket tacksamma för, att även fortsättningsvis ställa upp som handledare eller med andra uppgifter i föreningen.

Föreningens ordförande Bo Skandevall rapporterade om föreningens aktiviteter under det gångna året och presenterade också ett förslag till verksamhetsplan för det kommande året. Studiecirklar och IT-träffar kommer att fortsätta liksom föreläsningar som lockat många åhörare, medlemmar såväl som andra seniorer. Föreningen planerar också att utöka den IT-support som före pandemin rönte stor uppskattning. Innehållet i föreningens aktiviteter kommer att baseras på önskemål och behov hos medlemmarna och här hoppas styrelsen på en aktiv dialog.

Till ordförande i föreningen omvaldes Bo Skandevall, likaså omvaldes Erik Hallonsten som sekreterare. Till kassör valdes Per-Olov Augustsson, till vice ordförande Hans-Peter Aineskog. Övriga ledamöter: Jan Stenberg och Gunilla Johnsson. Suppleant: Bengt Lindquist.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Janerik Sundh på ett smakprov på innehållet i den studiecirkel han i vår har bedrivit ”Bekvämlighet med en smart telefon”.

2023-03-17 Gunilla Johnsson

Årsmötesdokument

Verksamhetsberättelse_2023-03-07
Bokslut och revision
Verksamhetsplan_2023
Budgetförslag 2023
Förslag till förändring av stadgar