Sociala medier

Välkommen till höstens studiecirkel gällande Sociala medier med start vecka 36.

INFORMATION
Information om vilka cirklar, startdatum och dess innehåll finner du nedan liksom möjligheten att anmäla sig.
Om någon cirkel är fullbelagd – be din handledare sätta upp dig på reservlista eller boka plats till nästa cirkel.

ANMÄLAN
Med din anmälan vill vi få namn, adress, telefonnummer och personnummer samt vilken cirkel om det finns flera att välja på.

HJÄLP
Vill du ha hjälp med anmälan, ring handledaren eller Janerik Sundh 073 826 13 31

Sociala medier – För dig som vill veta mer – Fortsättning

Nivå
Fortsättning
Beskrivning
Vi går igenom inställningar i Facebook, Instagram och Messenger samt lär oss  använda appar i praktiken – använda sociala media i praktiken.
Förkunskaper
Apparna Facebook, Messenger och Instagram bör vara installerade.
Handledare
Margareta Ferm
Cirkelstart 1
Torsdagen den 7 september klockan 13:30 – 16:00 på Residenset, ingång Kronobergsgatan 7.
Cirkelstart 2
Torsdagen den 19 oktober klockan 13:30 – 16:00 på Residenset, ingång Kronobergsgatan 7.
Antal träffar
3 träffar per cirkel
Avgift
150 kronor som betalas vid första träffen
Anmälan
Anmälan gör du till Margareta Ferm eller via mobil 070-853 11 56

Åter till sidan Studiecirklar